Home Algemene Gezondheid HUIDKANKER – SYMPTOMEN, DIAGNOSE, BEHANDELING

HUIDKANKER – SYMPTOMEN, DIAGNOSE, BEHANDELING

by Frans Nieuwenhuis
Huidkanker symptomen en behandeling

Huidkanker komt vaak voor en vormt ongeveer 8% van alle kankers. De grootste groep kwaadaardige huidkankers zijn carcinomen – kwaadaardige tumoren van epitheliale oorsprong. Een van de meest voorkomende entiteiten in deze groep is een basaalcelcarcinoom die ontstaat uit keranocyten en wordt geclassificeerd als een zogenaamde niet-gepigmenteerde huidkanker. Hier volgt wat basisinformatie over de symptomen, diagnose en behandeling van het basaalcelcarcinoom.

BASAALCELCARCINOOM

Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker en komt in ongeveer 75% van de gevallen voor. De overgrote meerderheid van de plekken bevindt zich op de hoofdhuid en in de hals. Het ontstaat in de huid van de oogleden, het voorhoofd, de neus en de wangen, maar nooit op de voeten, handen of slijmvliezen. Een carcinoom van de huidaanhangsels komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen, meestal na het zestigste levensjaar. De kenmerken van een basaalcelcarcinoom zijn de afwezigheid van uitzaaiingen en een plaatselijke kwaadaardigheid. Experts maken onderscheid tussen twee varianten van deze ziekte – de eerste ontwikkelt zich langzaam, infiltreert niet diep en de behandeling heeft goede resultaten. De tweede variant van het basaalcelcarcinoom is agressiever, heeft het vermogen om te infiltreren, weefsel te vernietigen, is ulceratief en komt vaak terug, waardoor genezing vaak moeilijk is.

BASAALCELCARCINOOM EN DE SYMPTOMEN

De etiopathogenese van BCC is gerelateerd aan blootstelling aan UV-straling, immunosuppressie en chronische infecties (waaronder het humaan papillomavirus HPV). Ongetwijfeld is ultraviolette straling in combinatie met een verhoogde omgevingstemperatuur een belangrijke factor in het verhoogde risico op basaalcelcarcinoom van de huid. Huidkanker is een groep ziekten waarbij de beste omstandigheden bestaan voor vroegtijdige opsporing en behandeling. De symptomen van een basaalcelcarcinoom zijn zichtbaar voor de patiënt en het gemak waarmee weefsel kan worden verzameld voor histopathologisch onderzoek maakt een snelle diagnose mogelijk. Het klassieke uiterlijk van basaalcelcarcinoom wordt gekenmerkt door een kleine zweer met een rolvormige doorschijnende rand. Dit type kanker komt voor rond de ogen, op de neus en dicht bij de binnenste ooghoek. Een andere vorm zijn knobbeltjes van niet-cellulaire aard, soms met veel pigment, die laat ulcereren. Symptomen van het basaalcelcarcinoom kunnen gepaard gaan met ondiepe zweren op het voorhoofd of de neus met onregelmatige en slecht gedefinieerde randen. Aan de ene kant lijkt het te krimpen, terwijl het zich aan de andere kant langzaam uitbreidt.

BEHANDELING HUIDKANKER

Een radicale behandeling van basaalcelcarcinoom bestaat uit het operatief verwijderen van de laesie samen met een marge van gezond weefsel. De volledigheid van de excisie is een prognostische factor. Als de excisie niet volledig is, komt het basaalcelcarcinoom bij 25 procent van de patiënten terug. Als chirurgie niet mogelijk is, raden experts aan om radiotherapie te overwegen. In gevallen met een laag risico op recidief zijn topische behandelingen voor basaalcelcarcinoom aanvaardbaar, zoals cryotherapie, lasertherapie, elektrocoagulatie of het gebruik van 5-fluorouracil. In zeldzame gemetastaseerde gevallen wordt chemotherapie op basis van cisplatine gebruikt. Gerichte therapie met het geneesmiddel vismodegib wordt ook gebruikt bij de behandeling van vergevorderde basaalcelcarcinomen. Gerichte therapie werkt door het blokkeren van de Hedgehog signaalroute, d.w.z. het remmen van de deling van kankercellen.

Related Articles